Vergoeding


Psychologische hulp wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Belangrijk om te weten is dat er wettelijk verplicht eigen risico bestaat en in 2022 is dit vastgesteld op 385 euro. Als u een zuivere restitutiepolis heeft worden de kosten van uw behandeling voor 100% vergoed. Wij raden u aan om van te voren te informeren naar uw polis bij uw zorgverzekeraar, niet alle restitutiepolissen zijn zuivere restitutiepolissen met 100% vergoeding. Wanneer u een naturapolis heeft vergoeden de meeste verzekeraars zo’n 60 tot 80% van de behandeling.
Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen patiënten. In geval dat deze beperking ervoor zorgt dat wij u niet kunnen behandelen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zullen wij u eventueel helpen bij het vinden van een andere psycholoog.
Helaas worden niet alle klachten vergoed door de verzekering. Enkele voorbeelden van stoornissen die zijn uitgesloten van verzekerde zorg zijn relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en werkproblematiek. Bent u benieuwd of uw klacht wordt vergoed? Ga dit na bij uw verzekeraar of bel met ons secretariaat.

Facturering


Wij werken met maandelijkse facturen. Elke maand ontvangt u de factuur waarop de consulten die in de voorafgaande maand plaats hebben gevonden vermeld zullen staan. Na ontvangst van de factuur heeft u ten minste 4 weken de tijd om de betaling te voldoen. Door uw factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar krijgt u de vergoeding op uw rekening.

De kosten worden aan het einde van de maand vastgesteld aan de hand van de totale verrichtingen. De verrichtingen binnen de behandeling kunnen vallen onder directe (contact-) en indirecte tijd (rapportage / intercollegiaal overleg).

Zorgprestatiemodel


Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland is vanaf 1 januari 2022 het nieuwe zorgprestatiemodel van kracht. Cohen Psychologen hanteert in het nieuwe model de gepresenteerde werkwijze ‘planning = realisatie’ en raadt u aan om hier meer over te lezen op https://www.zorgprestatiemodel.nl en op https://lvvp.info/voor-clienten/. Bij vragen over dit zorgprestatiemodel kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met ons secretariaat.