Vergoeding van psychologische zorg

Hieronder vindt u algemene informatie over de tarieven, vergoeding en facturering van psychologische zorg.

De kosten van psychologische zorg


De kosten van psychologische zorg worden berekend op basis van het zorgprestatiemodel. De tarieven van het zorgprestatiemodel zijn onder meer afhankelijk van de aard en de duur van het contact en van de kwalificaties van de behandelaars. Uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel is te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.

Vragen over tarieven kunnen gesteld worden bij het secretariaat.

De vergoeding van psychologische zorg


Psychologische zorg wordt geheel of ten dele vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en afgehandeld.

Wanneer u een restitutiepolis heeft bij een zorgverzekeraar van de VGZ-groep kan een akte van cessie met u worden afgesloten waarmee de kosten van zorg rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd en afgehandeld kunnen worden.

In alle andere gevallen zullen wij een nota aan u sturen voor de kosten van de verleende zorg. Deze nota kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft, kan u volledige vergoeding van de kosten verwachten, afgezien van het eigen risico.
Als u geen restitutiepolis heeft, ligt de mate van vergoeding gewoonlijk tussen de 60 en 80% van de kosten, afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. U bent verantwoordelijk voor de betaling van het volledige notabedrag tenzij er vooraf met u afspraken zijn gemaakt over de mate waarin u de kosten hoeft te betalen.

De kosten van niet tijdig afgezegde afspraken


Een afspraak die niet bijgewoond wordt en die niet een gehele werkdag vooraf afgezegd wordt, wordt beschouwd als een niet tijdig afgezegde afspraak.

De kosten van niet tijdig afgezegde afspraken worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

De kosten van niet tijdig afgezegde afspraken worden als volgt in rekening gebracht:
De eerste niet tijdig afgezegde afspraak: coulance
De tweede niet tijdig afgezegde afspraak: de helft van de kosten van de geplande afspraak
Verder niet tijdig afgezegde afspraken: twee derden van de kosten van de geplande afspraak, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Buitengewone tarieven


Tarieven voor werkzaamheden die buiten het domein van het zorgprestatiemodel vallen, worden vooraf afgesproken.

Facturering


Wij werken met maandelijkse facturen. Elke maand ontvangt u de factuur waarop de consulten die in de voorafgaande maand plaats hebben gevonden vermeld zullen staan. Na ontvangst van de factuur heeft u ten minste vier weken de tijd om de betaling te voldoen. Door uw factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar krijgt u de vergoeding op uw rekening.

De kosten worden aan het einde van de maand vastgesteld aan de hand van de totale verrichtingen. De verrichtingen binnen de behandeling kunnen vallen onder directe (contact-) en indirecte tijd (vooraf met u afgesproken intercollegiaal overleg).