Informatie voor huisartsen

De korte lijnen met de huisartsen is een groot voordeel van het werken binnen gezondheidscentra. Wij streven ernaar om duidelijk en efficiënt te communiceren.

Algemeen


Cohen Psychologen is een psychologenpraktijk die zowel binnen de Basis Generalistische GGZ als de Specialistische GGZ werkzaam is. Wij werken vanuit verschillende gezondheidscentra in Amsterdam en Diemen. Onze psychologen hebben ervaring met de behandeling van diverse stoornissen en maken gebruik van verschillende behandelmethoden. Patiënten kunnen bij ons terecht vanaf 18 jaar. Daarbij bieden wij ook de mogelijkheid om in het Armeens, Engels en Italiaans te behandelen.
Wij zijn te vinden binnen ZorgDomein voor digitale verwijzingen.

Verwijzen


Een verwijzing naar een psycholoog moet aan een aantal eisen voldoen. Wij willen u graag helpen om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Verwijzingen moeten minimaal deze informatie bevatten:

– De naam, het adres, de AGB-code en de functie van de verwijzer
– De verwijsdatum
– De naam, het adres, de geboortedatum en de verzekeringsgegevens van de patiënt
– De (vermoedelijke) DSM-5-stoornis
– Of de verwijzing voor BGGZ of voor SGGZ bestemd is
– Een (elektronische) handtekening van de verwijzer

Exclusiecriteria


Bij onderstaande problematiek kunnen wij niet voldoende zorg bieden. Onder elk kopje wordt één of meer instellingen vermeld waarnaar u eventueel kunt verwijzen.

Patiënten die in een crisis verkeren
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (020-5235433)
Arkin via centrale Meldkamer op (020-5235433)
Crisisdienst GGz Ingeest (020-7885333)

Patiënten met delictgedrag en/of agressieproblematiek
De Waag Nederland (020-4626333)

Patiënten met een psychotische stoornis
VIP (Vroege Interventie Psychose / onderdeel van Mentrum / 020-5905555)
Amsterdam UMC (16-30 jaar / 020-8913600)
GGZ inGeest (088-7885015)

Patiënten met ernstige eetproblematiek
Novarum (020-5904710)

Patiënten met ernstige verslavingsproblematiek (bij wie de zorg voor zelf, arbeid
en/of relaties ontregeld is)
Jellinek (088-5051220)
Mentrum (020-59055550)
Trubendorffer (020-7630500)

Doorverwijzen van een patiënt


Indien blijkt dat een naar ons verwezen patiënt niet bij ons in behandeling kan komen dan zullen wij dit kenbaar bij u maken. Wij zullen u, mits u hier behoefte aan heeft, voorzien van suggesties voor doorverwijzing. Wij bieden daarnaast ook overbruggende gesprekken totdat iemand terecht kan bij de volgende behandelaar/ instelling.