Informatie voor patiënten

Hieronder staat algemene informatie die van belang kan zijn voor patiënten zoals het afzeggen van een afspraak, terugkoppeling naar de huisarts, het melden van klachten en andere zaken

Annuleren van een afspraak


Voor het afzeggen van een afspraak kunt u uw behandelaar persoonlijk berichten (via telefoon of e-mail). Als uw behandelaar niet bereikbaar is, dan kunt u de afspraak ook afzeggen via het secretariaat van de praktijk. Wanneer u uw afspraak afzegt, is het van belang dat u dit minstens 24 uur (op werkdagen) van tevoren doet. Afgezegde afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, kunnen in rekening gebracht worden. Hierover kunt u meer lezen onder de tab ‘vergoeding’.

Spoed


Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw (vervangende) huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.

Informatieverstrekking aan andere hulpverleners


Bij Cohen Psychologen is het gebruikelijk dat de huisartsen met regelmaat op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de behandeling. Ook kan het voorkomen dat een andere instelling informatie opvraagt over een patiënt, bijvoorbeeld wanneer de overstap is gemaakt naar een andere psycholoog. Deze informatieverstrekking vindt echter alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Klachten


Bij Cohen Psychologen streven wij ernaar om goede zorg te verlenen. Het kan echter voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat uw klacht serieus genomen wordt. Wij willen u vragen om uw klacht eerst met uw behandelaar te bespreken. Mogelijk kan uw behandelaar uw onvrede wegnemen en wordt er gezamenlijk een oplossing gevonden.

Mocht u niet tot een passende oplossing komen met uw behandelaar, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris, de heer J. Beerthuizen. U kunt uw klacht met hem bespreken en mogelijk leidt dit tot een bevredigende oplossing. Ook is het mogelijk dat de praktijkhouder bemiddelt tussen u en uw behandelaar.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan is het mogelijk uw klacht te melden bij onze beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen of bij Klachtenportaal Zorg.

Vragen


Mocht u vragen hebben over behandeling, vergoedingen of andere zaken dan kunt u contact opnemen met onze praktijkassistente. Dit kan via de telefoon of per mail, onze contactgegevens kunt u vinden onder het kopje ‘contact‘. Wij zullen proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Heeft u vragen voor uw behandelaar? U kunt dan uw behandelaar mailen of bellen. Krijgt u uw behandelaar niet aan de lijn? Spreek dan een voicemailbericht in. Uw behandelaar zal proberen u zo spoedig mogelijk terug te bellen.