Hier vindt u informatie over het afzeggen van een afspraak, terugkoppeling naar uw huisarts, het melden van klachten en andere zaken.

Afzeggen van een afspraak


Voor het afzeggen van een afspraak kunt u uw behandelaar persoonlijk berichten (via telefoon of e-mail). Is uw behandelaar niet rechtstreeks bereikbaar? Dan kunt u de afspraak ook af te zeggen via het secretariaat van de praktijk. Wij vragen u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Te laat afgezegde afspraken kunnen niet bij de verzekeraar gedeclareerd worden. Dit zal dan bij u in rekening worden gebracht. De kosten bedragen 68 euro per te laat afgezegde afspraak.

Spoed


Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw (vervangende) huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.

Informatieverstrekking aan andere hulpverleners


Bij Cohen Psychologen is het gebruikelijk dat de huisartsen met regelmaat op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de behandeling. Ook kan het voorkomen dat een andere instelling informatie opvraagt over een patiënt, bijvoorbeeld wanneer de overstap is gemaakt naar een andere psycholoog. Deze informatieverstrekking vindt echter plaats na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Klachten


Bij Cohen Psychologen streven wij ernaar om goede zorg te leveren. Het kan echter voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval nemen wij u klacht serieus en zullen wij trachten de onvrede bij u weg te nemen. Wij willen u vragen om bij een klacht dit eerst te bespreken met de behandelaar. Mogelijk kan uw behandelaar uw onvrede weg nemen en komen jullie er samen uit.

Mocht u er niet met de behandelaar uitkomen, dan is het mogelijkheid om contact op te nemen met de praktijkhouder (dr. Leo Cohen). U kunt de klacht met hem bespreken en mogelijk kan dit tot een bevredigende oplossing leiden. Ook is het eventueel mogelijk dat de praktijkhouder bemiddelt tussen u en uw behandelaar.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan is het mogelijk uw klacht te melden bij onze beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen of bij Klachtenportaal Zorg.

Vragen


Mocht u vragen hebben over behandeling, vergoedingen of andere zaken dan kunt u contact opnemen met onze praktijkassistente. Dit kan via de telefoon of het contactformulier. Wij zullen proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Heeft u vragen voor uw behandelaar? U kunt dan uw behandelaar mailen of bellen. Het e-mailadres en telefoonnummer van uw behandelaar vindt u onder het kopje ‘Over ons’. Krijgt u uw behandelaar niet aan de lijn? Spreek dan een voicemailbericht in. Uw behandelaar zal proberen u zo spoedig mogelijk terug te bellen.