Welkom op de website van Cohen Psychologen


Cohen Psychologen is in 1998 opgericht en is gevestigd in Amsterdam en Diemen. De praktijk biedt psychologische zorg aan personen ouder dan zeventien jaar. Consulten vinden plaats in gezondheidscentra, via telefoon, via internet en aan huis.

Het werk van de praktijk is gericht op het helen van psychische wonden en het bevorderen van groei en herstel.

In de praktijk worden mensen opgeleid tot basispsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.

Visie


De praktijk is gericht op het opsporen van opgelopen verstoringen in het psychisch functioneren en het bieden van voorwaarden voor herstel. De verstoringen zijn merendeels het gevolg van trauma en/of van blootstelling aan ontwikkelingsremmende factoren in de kinderjaren. Zij kunnen ook optreden in de volwassenheid na ernstige gebeurtenissen en/of aanhoudend stresserende omstandigheden. Herstel ontstaat of wordt bevorderd met het helder in beeld krijgen van de  verstoringen en met de groei van verbinding en vertrouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijk een omgeving te bieden waarin helderheid, verbinding en vertrouwen tot stand kunnen komen.

Daar waar de praktijk niet de benodigde zorg kan bieden, zoekt die samen met de patiënt naar een setting waar de vereiste zorg wel geboden kan worden. De praktijk behandelt individuele personen en waar wenselijk en/of nodig betrekt anderen uit de leefwereld van de patiënt.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk herstel te realiseren.

Wachttijd


De gemiddelde wachttijd voor een intake binnen de gespecialiseerde GGZ is ongeveer zeven tot acht maanden.

De gemiddelde wachttijd voor een intake binnen de basis GGZ is ongeveer twee tot vier maanden.

Er is meestal geen wachttijd tussen intake en behandeling.

 

De actuele wachttijd kan verkregen worden bij het secretariaat.