Cookie Statement

Dit is het cookiebeleid van Cohen Psychologen B.V. (hierna te noemen “Cohen Psychologen ”, “wij,”

“ons” of “onze”), een onderneming met adres Kastelenstraat 77-2, Amsterdam. Cohen Psychologen is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58391991. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij

cookies gebruiken en hoe wij uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website

http://cohenpsychologen.nl (de “Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van

persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige

privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,

wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.

De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen Psychologen, door een e-mail te sturen naar

cohenpsychologen@planet.nl of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC Amsterdam

 

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan

voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug

in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als

een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een

cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door

een mail te sturen naar cohenpsychologen@planet.nl.

 

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

Cohen Psychologen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij

gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals

het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Cohen Psychologen kan niet verzekeren dat de

informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde

verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het

beheren van de e-mails tussen u en Cohen Psychologen .

 

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met

analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens

hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben

gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw

toestemming hebben gekregen.

 

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door

iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke

gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen

wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft

dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact

met ons opnemen via cohenpsychologen@planet.nl. Indien wij van u persoonsgegevens hebben

verkregen toen u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens

verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan

kunt u contact met ons opnemen via cohenpsychologen@planet.nl

 

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer Cohen Psychologen , of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa

bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,

faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder

de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid

moeten opvolgen.

 

Wijzigingen

Cohen Psychologen kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom

geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden

in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Cohen Psychologen, door een e-mail te sturen naar cohenpsychologen@planet.nl of een brief sturen aan:

Cohen Psychologen B.V.

Kastelenstraat 77-2

1083 CC Amsterdam