Wilt u binnen onze praktijk in behandeling komen?

U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de telefoon of met behulp van uw huisarts. Hieronder vindt u informatie die van belang kan zijn bij het aanmelden.

Wilt u binnen onze praktijk in behandeling komen?

U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de telefoon of via het contactformulier. Hieronder vindt u informatie die van belang kan zijn bij het aanmelden.

Verwijzing


Wanneer u bij ons in behandeling wilt komen, is er een verwijzing van de huisarts nodig. Om de verwijzing te kunnen beoordelen op geldigheid en om u bij de juiste behandelaar te kunnen plaatsen, is het van belang dat we de verwijzing in ons bezit hebben voordat het intakegesprek plaatsvindt. In sommige gevallen zal de huisarts de verwijzing direct aan ons doorgeven. Mocht u zelf de verwijzing meekrijgen dan kunt u een kopie van uw verwijzing opsturen naar ons postadres of achterlaten in het postvakje bij één van onze behandellocaties.

Wachttijden


Onze wachttijd voor een intake is ongeveer 8 weken, tenzij anders wordt aangegeven. Heeft de intake plaatsgevonden, dan is er geen wachttijd meer.

Voor actuele wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijkassistente of u kunt contact opnemen via e-mail.

Voor verdere informatie over de praktijk kunt u een pdf met de praktijkinformatie downloaden. Deze vindt u onder ‘downloads’.

Vergoeding


Psychologische hulp wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Belangrijk om te weten is dat er wettelijk verplicht eigen risico bestaat en in 2018 is dit vastgesteld op 385 euro. Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen patiënten. In geval dat deze beperking ervoor zorgt dat wij u niet kunnen behandelen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en zullen wij u eventueel helpen bij het vinden van een andere psycholoog.
Helaas worden niet alle klachten vergoed door de verzekering. Enkele voorbeelden van stoornissen die zijn uitgesloten van verzekerde zorg zijn relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en werkproblematiek. Bent u benieuwd of uw klacht wordt vergoed? Ga dit na bij uw verzekeraar of bel met ons secretariaat.